Taryfa i cennik

Jedną z gałęzi działalności Spółki BEST-­EKO jest zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oraz odbieranie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Spółka odbiera również ścieki
przemysłowe.

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” charakteryzuje się jedną z najniższych cen za odbiór
i oczyszczanie ścieków. Cena za odbiór i unieszkodliwienie jednego mścieków komunalnych
zgodnie z obowiązującą taryfą wynosi:

∙ dla gminy Żory: 6,23 netto (+ 8 % VAT); 6,73 brutto; obowiązuje od 01.07.2017 r.  do 30.06.2018 r.

∙ dla gminy Rybnik:  6,41 zł netto (+8% VAT); 6,92 zł brutto; obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.