Łączne wartości dostępnych mocy przyłączeniowych źródeł wytwórczych

Wartości dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci  elektroenergetycznej BEST-EKO Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.


Żory, 1 stycznia 2018 roku

 

Nazwa stacji 20 kV

ROK

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

RY 125

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotyczy IV kwartału 2017 roku.