Adresy

BEST-EKO Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, Rycerska 101

KRS 0000121322 SR Gliwice
Kapitał zakładowy 450 000,00 zł.
NIP 651-14-02-033
Regon 273171164

Sekretariat/ Dział Finansowy
032 4254650 wew.22
biuro@best-eko.pl

Dyspozytor wagowy:
Iwona Spyra – 032 4254650 wew. 21
waga@best-eko.pl

Aurelia Janczyk – 032 4254650 wew. 21
waga@best-eko.pl

Krzysztof Szcześniak – 032 4254650 wew. 21
waga@best-eko.pl.

Kasa  tel. 032 4254650 wew. 21
waga@best-eko.pl

Główny księgowy
Ewa Kołodziej – 032 4254650 wew. 23
ewa.kolodziej@best-eko.pl

Kadry
Iwona Ruśniok – 032 4254650 wew. 29
iwona.rusniok@best-eko.pl

Kierownik Zakładu Energetycznego
Jerzy Grzegorzek – 032 4254650 wew. 27
jerzy.grzegorzek@best-eko.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Kompostowni
Grzegorz Pilarski – 032 4254650 wew. 25
grzegorz.pilarski@best-eko.pl