Historia firmy

BEST EKO Sp. z o.o. została założona w 1995 roku, zaś działalność na rynku rozpoczęła od września 1996 roku.

Obecny Zarząd Spółki:
· Bernard Jaskulski – Prezes Zarządu
· Stanisław Oracz    –  V-ce Prezes Zarządu
· Grzegorz Pilarski  –  Członek Zarządu

W pierwszych latach działalność Spółki polegała na obsłudze obiektów oczyszczalni ścieków „Boguszowice” i stacji uzdatniania wody będących własnością likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego” Żory”. W roku 1999 firma „BEST EKO” Sp. z o.o. stała się właścicielem oczyszczalni ścieków „Boguszowice” wraz z łączącymi ją kolektorami i sieciami kanalizacyjnymi.

W obecnej chwili oczyszczalnia „Boguszowice” przyjmuje ścieki z terenu Żory-Rój – osiedle Gwarków oraz z obszaru przemysłowego po zlikwidowanej KWK „Żory”. Większość ścieków jest dostarczana
z terenu Rybnika – Boguszowic, Kłokocina, PTKiGK, oraz z terenów KWK „Jankowice” wraz z przyległymi obszarami. Poza klientami podłączonymi bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej Spółka obsługuje duży tabor wozów asenizacyjnych, które dojeżdżają z okolicznych gmin.

W grudniu 1999r powołano do działania Zakład Energetyczny, który działał na obszarze po byłej KWK „Żory”, oraz na terenie Osiedla Gwarków do 30.06.2021r.  Od momentu przejęcia obiektów oczyszczalni ścieków nastąpiły prace związane z ich modernizacją oraz dostosowaniem do wymogów tak krajowych jak i unijnych.

W roku 2005 oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” została w całości zmodernizowana
i stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie.

W roku 2006 rozpoczęto inwestycje związane z gospodarką osadową, które pozwoliły na rozszerzenie działalności o unieszkodliwianie i odzysk praktycznie wszystkich odpadów biodegradowalnych.