Historia firmy

BEST EKO Sp. z o.o. została założona w 1995 roku, zaś działalność na rynku rozpoczęła od września 1996 roku.

Obecny Zarząd Spółki:
· Bernard Jaskulski – Prezes
· Stanisław Oracz – V-ce Prezes
· Grzegorz Pilarski – Członek Zarządu

W pierwszych latach działalność Spółki polegała na obsłudze obiektów oczyszczalni ścieków „Boguszowice” i stacji uzdatniania wody będących własnością likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego” Żory”. W roku 1999 firma „BEST EKO” Sp. z o.o. stała się właścicielem oczyszczalni ścieków „Boguszowice” wraz z łączącymi ją kolektorami i sieciami kanalizacyjnymi.

W obecnej chwili oczyszczalnia „Boguszowice” przyjmuje ścieki z terenu Żory-Rój – osiedle Gwarków oraz z obszaru przemysłowego po zlikwidowanej KWK „Żory”. Większość ścieków jest dostarczana
z terenu Rybnika – Boguszowic, Kłokocina, PTKiGK, oraz z terenów KWK „Jankowice” wraz z przyległymi obszarami. Poza klientami podłączonymi bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej Spółka obsługuje duży tabor wozów asenizacyjnych, które dojeżdżają z okolicznych gmin.

W grudniu 1999r powołano do działania Zakład Energetyczny, który działa na obszarze po byłej KWK „Żory”, oraz na terenie Osiedla Gwarków. Zakład Energetyczny posiada koncesje na przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz na jej obrót. Od momentu przejęcia obiektów oczyszczalni ścieków nastąpiły prace związane z ich modernizacją oraz dostosowaniem do wymogów tak krajowych jak i unijnych.

W roku 2005 oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” została w całości zmodernizowana
i stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie.

W roku 2006 rozpoczęto inwestycje związane z gospodarką osadową, które pozwoliły na rozszerzenie działalności o unieszkodliwianie i odzysk praktycznie wszystkich odpadów biodegradowalnych.

UWAGA! ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZAKŁADY ENERGETYCZNE"