Rozwój

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” jest po modernizacji węzła osadowego.

Wykonane inwestycje pozwolą oczyszczalni na spokojne działanie przez kolejne ćwierć wieku i rozszerzenie swojej działalności o usługi unieszkodliwiania i odzysk odpadów biodegradowalnych.

W najbliższym okresie do zlewni oczyszczalni ścieków będą podłączane kolejne nowo skanalizowane dzielnice Żor jak i Rybnika. Dzięki temu oczyszczalnia stanie się rentowniejsza a koszt oczyszczania ścieków niższy.