Nowa oferta

Dzięki realizacji projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nasza oferta została rozszerzona istotnie udoskonalona i rozbudowana.

Przeprowadzone inwestycje umożliwiły uruchomienie, istotne ulepszenie usług związanych z utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz zwiększenie mocy przerobowych. Wdrożone rozwiązania zapewniły szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie procesu unieszkodliwiania odpadów
i  zachowanie konkurencyjnej ceny.

W wyniku zastosowanych innowacji i rozbudowie parku technologicznego udało się znacząco poszerzyć ofertę przyjmowanych odpadów. Istotne usprawnienie procesu oczyszczania ścieków oraz zagęszczania i odwadniania osadów przyczyniły się do polepszenia jakości oraz ilości produkowanego nawozu organicznego.

Realizacje inwestycji spowodowały rozszerzenie oferty o  nowe unikalne usługi:

1. Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego 

2. Utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego w opakowaniach (przeterminowana lub zepsuta żywność, w tym: mięso, wędliny, nabiał itp.)

3. Utylizację odpadów pochodzenia roślinnego w opakowaniach (soki, pieczywo itp.)

Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii unieszkodliwiania odpadów jesteśmy w stanie zaoferować utylizację w bardzo konkurencyjnej cenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

UWAGA! ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZAKŁADY ENERGETYCZNE"