Rozwój

Przyjmujemy  praktycznie wszelkie odpady z przemysłu rolno-spożywczego. Możemy  przyjmować zwroty ze sklepów w opakowaniach np. jogurty, mleko, soki itp.

Ze wstępnych wyliczeń koszt unieszkodliwienia 1 tony odpadu będzie najniższy na rynku a cena będzie każdorazowo negocjowana z klientem.