Łączne wartości dostępnych mocy przyłączeniowych źródeł wytwórczych

Wartości dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci  elektroenergetycznej BEST-EKO Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.


Żory, 1 października 2020 roku

 

Nazwa stacji 20 kV

ROK

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

RY 125

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotyczy III kwartału 2020 roku.


Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie  źródła do sieci elektroenergetycznej BEST-EKO Sp. z o.o. o napięciu wyższym, niż 1 kV.

Żory, 1 października 2020 roku

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie  źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa BEST-EKO Sp. z o.o. o napięciu wyższym, niż 1 kV.

Informacja dotyczy III kwartału 2020 roku.