Obszar działania, koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyczne BEST-EKO Sp. z o.o. świadczy usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy Żory-Rój ( była KWK  Żory ) i gminy Rybnik – Kłokocin ( rejon Oczyszczalni ścieków Boguszowice ) oraz sprzedaży energii elektrycznej na terenie gminy Żory oraz Rybnik.

BEST-EKO Sp. z o.o jest właścicielem sieci energetycznej na napięciu 20000V, 6000V oraz 400/230 V wraz z stacjami transformatorowymi.

Przedsiębiorstwo posiada następujące koncesje:

1. dystrybucja energii elektrycznej  – nr DEE/231/9562/W/2/2009/IB   21.10.2009 r..

2. obrót energią elektryczną – nr OEE/562/9562/W/2/2009/IB   21.10.2009 r.

 

BEST-EKO Sp. z o.o.  została wyznaczona  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie swojego działania   – decyzja nr  DPE-4711-124(5)/2012/9562/ŁG z dnia 11.06.2012 roku  – na okres od dnia 01.02.2013 roku do dnia 31.12.2025 roku.

 

DECYZJA PREZESA URE DSW.WKP/6.492.3.109.2016.MKr  WYZNACZENIA BEST-EKO Sp. z o.o. SPRZEDAWCĄ ZOBOWIĄZANYM. [POBIERZ]

 

UWAGA! ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZAKŁADY ENERGETYCZNE"