Kontakt

BEST-EKO Sp. z o.o. jest wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, KRS nr 0000121322. Firma prowadzi działalność w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon 273171164, numer identyfikacji podatkowej NIP: 651-14-02-033 i BDO 000009937. Biura firmy znajdują się na terenie oczyszczalni ścieków „Boguszowice” w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101.

BEST-EKO Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 roku. Przedmiotem działalności firmy są:
– usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej – oczyszczalnia ścieków,
– usługi energetyczne – Zakład Energetyczny,(zakończono działalność 30.06.2021r )
– usługi handlowe,
–  usługi w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Cena i jakość usług świadczonych przez BEST-EKO Sp. z o.o. jest konkurencyjna do cen innych przedsiębiorstw z branży (patrz taryfa i cennik).