Rozwój

BEST-EKO Sp. z o.o. rozpoczęła już pracę nad rozbudową i poszerzeniem swoich możliwości technologicznych, aby móc konfekcjonować nawóz w różnej wielkości opakowaniach.

Pracujemy również nad instalacją do parowania nawozu, dzięki czemu poprawimy strukturę fizyczną nawozu
i zniszczymy nasiona chwastów.

Prowadzimy pracę nad możliwością dopasowania pH do wymagań klienta, tak by można było ją stosować do roślin preferujących niskie czy wysokie pH.

Wszelkie te innowacje są lub będą wprowadzane w najbliższym czasie.