Zakres działania

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” jest obiektem nowoczesnym i dostosowanym do spełniania norm zarówno polskich jak i unijnych. Technologia oczyszczania ścieków podzielona jest na trzy główne części:

· część mechaniczną,
· część biologiczną,
· część osadową.

W skład części mechanicznej wchodzi krata, piaskownik poziomy, pompownia główna
i osadniki wstępne.

W skład części biologicznej wchodzą poszczególne komory osadu czynnego to jest komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz osadniki wtórne.

W skład węzła osadowego wchodzą otwarte komory fermentacyjne, pompownia osadów, stacja zagęszczania i odwadniana osadów oraz kompostownia.

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wybudowanym w 1980 roku.
Po zakończonej już modernizacji obiekt ten może przyjąć 8000 m3 ścieków/dobę. Obecnie dopływa do oczyszczalni 3500 m3 ścieków/dobę. Z tego też powodu jest obiektem niedociążonym, posiadającym znaczne rezerwy.