Taryfa i cennik

Jedną z gałęzi działalności Spółki BEST-­EKO jest zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oraz odbieranie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Spółka odbiera również ścieki
przemysłowe.

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” charakteryzuje się jedną z najniższych cen za odbiór
i oczyszczanie ścieków. Cena za odbiór i unieszkodliwienie jednego mścieków komunalnych
zgodnie z obowiązującą taryfą dla Naszych odbiorców w gminach Żory i Rybnik wynosi:

∙ 9,13 zł netto  (+ 8% VAT ); 9,86 zł brutto; obowiązuje  od 15.06.2024 r. do 14.06.2025 r.

∙ 10,50 zł netto (+ 8% VAT ); 11,34 zł brutto; obowiązuje od 15.06.2025 r. do 14.06.2026 r.

∙ 10,96zł netto (+ 8% VAT ); 11,84 zł brutto; obowiązuje od 15.06.2026 r. do 14.06.2027 r.

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy z dnia 16.05.2024 r.

Informacja o wejściu taryfy w życie z dnia 07.06.2024 r.