Realizowane projekty

Firma BEST-EKO Sp. z o.o.  wierzy, że to Pracownicy tworzą silną markę i reputację na rynku. To dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników firma BEST-EKO Sp. z o.o. cieszy się tak dużym uznaniem wśród Klientów.

Doceniając wieloletni wysiłek osób pracujących w naszym przedsiębiorstwie, pragniemy doceniać i w dalszym ciągu inwestować w kadrę pracowniczą.

Poprzez uczestnictwo w projekcie realizowanym przez PARP „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” wprowadziliśmy wiele inicjatyw mających na celu stworzenie jeszcze przyjaźniejszego miejsca pracy.

Realizujemy wdrażanie systemu komunikacji wewnętrznej, systemu zarządzania pomysłami pracowniczymi a także idei eko-biura. Dzięki tym działaniom stale podnosimy poziom zadowolenia osób pracujących w firmie BEST-EKO Sp. z o.o.

Koordynujemy również system cyklicznych szkoleń rozwija
jących kompetencje naszej kadry.

Wierzymy, że przyjazne środowisko pracy motywuje kadrę pracowniczą do pełnego zaangażowania, które na co dzień mają okazję doświadczać nasi Klienci.

Inicjatywy wdrażane w ramach realizowanego projektu:

1. Wprowadzenie systemu komunikacji wewnętrznej

2. Eko-biuro

3. Wzmocnienie wizerunku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

4. Wdrażanie systemu zarządzania pomysłami pracowniczymi

ulotka best eko-01