Informacje ogólne

BEST-EKO Sp. z o.o. w Żorach jest wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, KRS nr 0000121322. Firma prowadzi działalność w Żorach przy ulicy Gwarków 1. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon 273171164 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 651-14-02-033.
BEST-EKO Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 roku. Przedmiotem działalności firmy są:
– usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej – oczyszczalnia ścieków,
– usługi energetyczne – Zakład Energetyczny,
– usługi handlowe,
– usługi w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
Cena i jakość usług świadczonych przez BEST-EKO Sp. z o.o. jest konkurencyjna do cen innych przedsiębiorstw z branży (patrz taryfa i cennik).

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” BEST-EKO Sp. z o.o została określona jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie kompostowania w pryzmach/fermentacja metanowa w komorach.

źródło:  http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2012/08/29/1346244652.pdf