Oczyszczalnia

Jedną z gałęzi działalności Spółki BEST-­EKO jest zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oraz odbieranie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Spółka odbiera również ścieki
przemysłowe.

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” charakteryzuje się jedną z najniższych cen za odbiór
i oczyszczanie ścieków. Cena za odbiór i unieszkodliwienie jednego mścieków komunalnych
zgodnie z obowiązującą taryfą dla Naszych odbiorców w gminach Żory i Rybnik wynosi:

∙ 6,74 zł netto (+ 8% VAT ); 7,28 zł brutto; obowiązuje od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

∙ 7,04 zł netto (+ 8% VAT ); 7,60 zł brutto; obowiązuje od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

∙ 7,11 zł netto (+ 8% VAT ); 7,68 zł brutto; obowiązuje od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.