Oczyszczalnia

Jedną z gałęzi działalności Spółki BEST-­EKO jest zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oraz odbieranie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Spółka odbiera również ścieki
przemysłowe.

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” charakteryzuje się jedną z najniższych cen za odbiór
i oczyszczanie ścieków. Cena za odbiór i unieszkodliwienie jednego mścieków komunalnych
zgodnie z obowiązującą taryfą dla Naszych odbiorców w gminach Żory i Rybnik wynosi:

∙ 6,35 netto (+ 8 % VAT); 6,86 brutto; obowiązuje od 30.05.2018 r.  do 29.05.2019 r.

∙ 6,67 netto (+ 8 % VAT); 7,20 brutto; obowiązuje od 30.05.2019 r.  do 29.05.2020 r.

∙ 6,91 netto (+ 8 % VAT); 7,46 brutto; obowiązuje od 30.05.2020 r.  do 29.05.2021 r.

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy (26.04.2018 r.) [POBIERZ]